Tietosuojakäytäntö

Yksilöiden henkilötietojen suojelusta ja käsittelyssä, näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 soveltamisen 25. toukokuuta 2018 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus) johdosta ilmoitamme, että 25. toukokuuta 2018 alkaen Sinulla on seuraavat oikeudet, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn Espoossa olevassa CBT Rakennuspalvelu Oy: ssä. Samanaikaisesti Asetuksen 13 §:n mukaisesti ilmoitamme, että 25. toukokuuta 2018 alkaen seuraavat tiedot ja määräykset, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn yrityksessä, ovat voimassa:

  1. Henkilötietojen ylläpitäjä on yritys CBT Rakennuspalvelu Oy, kotipaikka Espoo 02360, Soukankaari 11 B 18, NIP UE 2846082-6
  2. CBT Rakennuspalvelu Oy käsittelee henkilötietojasi vastatakseen kysymykseen, joka koskee: tarjouksen esittämistä, sopimuksen tekemistä ja toteuttamista, palveluksia, liiketoimintavastuullisuutta; tietojen antamista medioille ja muita pyynnössä määritettyjä kysymyksiä ja aihepiirejä.
  3. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi (asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).
  4. Henkilötietojasi säilytetään, kunnes suostumus niiden käsittelyyn peruutetaan.
  5. Sinulla on pääsyoikeus tietoihisi kuten myös oikeus oikaista ja poistaa niitä, rajoittaa niiden käsittelyä, oikeus siirtää tietoja, oikeus vastustaa, oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa vaikuttamatta käsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamisesta.
  6. Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely rikkoo sovellettavia tietosuojamääräyksiä.
  7. Henkilökohtaisten tietojen toimittaminen on edellytys vastauksen saamiselle kysymykseesi.
  8. Henkilötietojesi toimittaminen sinänsä on vapaaehtoista.